Make your own free website on Tripod.com
Home

QPHS 1975

Miss Maritess Parafina

Maritess Parafina na aktibo sa dance troupe at kabataang barangay.